Totes les imatges de la web sota llicència Creative Commons
                                                                                                                                                                                                                                     Totes les imatges de la web sota llicència Creative Commons

 

"Creativitat és pensar en noves idees. Innovació és fer coses noves"

                                                                                Theodore Levitt

         Per a més informació dirigiu-vos a www.coib.cat o www.coib.cat/idic